klimatizacija
ventilacija
grejanje
hlađenje

idejna rešenja
projektovanje
nabavka opreme
izvođenje radova

automatika
nadzor
upravljanje
akvizicija podataka

     

Početna
Reference
Oprema
Podaci firme
 
Kontakt

D.M. SYSTEM d.o.o. Novi Sad
Fruškogorska 6
21000 Novi Sad
Srbija

tel. +381 (0) 21 47 36 606
tel. +381 (0) 21 47 36 707

fax: +381 (0) 21 47 36 606
fax: +381 (0) 21 47 50 472

e mail: office@dmsystem.co.rs


English
 

Direktor

Milan Savatović, dipl.ing.maš
tel. 064 82 03 620
tel. 021 47 50 472

Glavni inženjer projekta:

Ljiljana Savatović, dipl.ing.maš
tel. 064 82 03 621
tel. 021 47 36 707

Monitoring i upravljanje:

Dejan Savatović, dipl.ing.el
tel. 064 82 03 622

Office manager:

Jelena Savatović, dr med.
tel. 064 82 03 639
tel. 021 47 36 707

Zaposleni

D.M. SYSTEM je porodično preduzeće sa petnaest stalno zaposlenih. Imamo pet diplomiranih mašinskih inženjera, dva diplomira inženjera elektrotehnike, diplomirani inženjer matematike i radnici montažeri. Takođe, po potrebi sarađujemo sa visokokvalifikovanim spoljnim saradnicima iz oblasti:

  • prehrambene tehnologije
  • građevinarstva
  • menadžmenta
  • komercijalnih poslova

Ostali podaci

Račun br: 220-87691-83
PIB: 101693508
PDV: 132682560

Registarski broj: 22308588872
Matični broj: 08588872
Šifra delatnosti: 7022

 
       
 
D.M.SYSTEM DOO, Novi Sad, Fruškogorska 6, Srbija